Lo Nostre Arròs

Subtítol

Traçabilitat Lo Nostre Arròs

Beneficis de la traçabilitat

La traçabilitat pretén reconstruir tot l’historial d’un producte i les condicions que l’envolten al llarg de la cadena alimentària, és a dir, des del sector primari fins a la distribució i comercialització, on arriba a mans del consumidor.

Per poder implantar la traçabilitat, en primer lloc, hem  de dissenyat  un sistema d’identificació de totes les varietats d’arròs i hem establert una relació inequívoca entre les matèries primeres i el producte que s’elabora, coneixent totes les etapes del procés d’elaboració i la seva distribució.

Dins del concepte de traçabilitat, i en cada una de les etapes de la cadena alimentària  en què ens trobem, es poden diferenciar els tres termes següents:

  • Traçabilitat cap enrere: recopilem informació sobre els proveïdors de productes fitosanitaris, de llavors, de planters i d’altres productes emprats mitjançant els albarans o les factures de compra
  • Traçabilitat interna: és la informació dels productes dins de la nostra empresa amb les dades més rellevants del seu procés d’elaboració, recopilem tota la informació de les labors, tractaments aplicats i actuacions realitzades en el cultiu de l’arròs, i l’anotem en el quadern de camp.
  • Traçabilitat cap endavant implica registrar la destinació de cada producte: quin és el client a qui va dirigit i tota informació associada.

La nostra filosofia és la de conrear un producte de qualitat i solament vendre l’arròs elaborat per nosaltres mateixos, d’aquí el nom del producte final: “Lo Nostre Arròs”.